måndag 9 november 2015

EYP, Estland, elektricitet och extravagans

Lärkorna Jannica Savander, Ellen Pellosniemi och Emilia Winqvist besökte Estland under hösten. Vi fick möjligheten att delta i en EYP-session. Trots att vi alltid haft trevliga erfarenheter av EYP var vi inte alltför taggade på att åka iväg mitt i värsta skolstressen. Nu i efterhand är vi ändå tacksamma för att vi gjorde det eftersom vi helt klart fick uppleva höstens bästa och galnaste vecka.

Lärkandelegationen anländer med stil.
Stiliga vid öppningsceremonin.

Temat för sessionen var ”light scienses” dvs. vetenskaper om ljuset. Vi fick alla under resan tackla olika frågor och problem samt finna lösningar till dem. Emilia antog sig hängivet problemet med de bristande kunskaperna i IT inom unionen medan Jannica fick ta tag i frågan om hur fotoner kan utnyttjas inom läkemedelsindustrin. Ellen igen fick åta sig dilemmat med för långsam internetuppkoppling och i vissa delar av Europa den icke existerande tillgången till internet.


Intresserade av vetskapens möjligheter - Jonas borde vara stolt!

Taggade inför farewell party med temat "Crazy glow-in-the-dark scientists"

Emilia svarar på frågor under debatten
"High five" efter Jannicas lyckade tal 
Internationella vänner ( En britt, en Est och en Finne)
Ingen överraskning att se en fokuserad Lärka (Ellen) på GA

Lärkandelegationen snygga innan sömnbristen tog över
En "owlsome" Jannica

Vänner det bästa med EYP !
Byggande av laganda inom arbetsgrupperna

PS. EYP är en av de bästa sakerna du kan göra under din tid i Lärkan, ge det en chans!

/ Ellen, Emilia och Jannica