måndag 3 mars 2014

Konventsstyrelsen och elevforum

Konventsstyrelsen har under de senaste veckorna funderat över krut-pengarna och vad de ska användas till. Den stora frågan var densamma som under föregående år: ska vi köpa något materiellt eller satsa på något annat, t.ex. en temadag?

För att underlätta beslutsfattandet frågade ef-representanterna sina basgrupper om de hade några förslag på vad som eventuellt kunde förbättras i skolan. Förbättra gymmet, skaffa pingisbord, fler växter och nya soffor är bara en del av de förslag som ef fick. Från ef gick förslagen sedan vidare till konventsstyrelsen som beslöt att en del av krutpengarna i år ska användas till att köpa gymutrustning. Vad för slags utrustning som ska köpas är ännu inte klart, så om någon har ett förslag tar konventsstyrelsen gärna emot det.

Utöver krut-diskussionen deltog konventsstyrelsen i en utbildning som ordnades av FSS. Utbildningen ägde rum i tisdags (25.02) och hjälpte konventsstyrelsen att (med hjälp av tuschpennor och ballonger) komma på vad som fungerar och vad som inte fungerar i vår skolas elevkårsverksamhet, och hur verksamheten i framtiden kan förbättras. Under utbildningen kom många konventsstyrelsemedlemmar med fina förslag som utvecklades vidare på konventsstyrelsemötet förra torsagen. Mer info om dessa förslag och deras inverkan på vår skola följer inom de närmaste dagarna/veckorna.
Joonas