måndag 24 november 2014

Globalt Seminarium

På fredag eftermiddag stannade elever ur kurserna filosofi, geografi, socialpsykologi och samhällslära kvar efter att de andra hade slutat. Det var dags för globalt seminarium. Konceptet går ut på att alla elever, individuellt eller i grupp, gör ett projektarbete som berör någon av följande länder Brasilien, Ryssland, Indien, Kina eller Nigeria för att sedan i små grupper med elever från alla kurser diskutera problematik och eventuella lösningar i sitt gemensamma land. Till sist samlades alla grupperna i auditoriet för att presentera de olika gruppernas slutsatser och diskutera dem.
Det var väldigt intressant att bearbeta samma fråga ur olika perspektiv i samma grupp och sedan höra andra gruppers slutsatser på samma fråga. Väldigt allmänbildande!